Open Menu

Tomas Nollet en Hilde Huyghe architecten

publi_ouder_A+133_01.jpg publi_ouder_A+133_02.jpg

A+ 133, Architectuurwedstrijd 1994 van de Vlaamse Gemeenschap, kwaliteitsvolle architectuur in de sociale huisvesting, auteur Marc De Malsche, 30 sociale woningen in Dendermonde, pag. 58-59 (1995)